WERFEX sp. z o.o.

Spółka WERFEX sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000436894
 • REGON – 302244777
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-10-18

Data ogłoszenia wpisu – 2012-10-24

Dane adresowe firmy WERFEX sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Strzeszyńska 31

Miejscowość – 60-479 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.45229
Długość geogr. – 16.83036

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 5 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

PKD 3 – 6 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

Dane wpisane do KRS

VID sp. z o.o.

Spółka VID sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000436390
 • REGON – 146346685
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-10-15

Data ogłoszenia wpisu – 2012-10-19

Dane adresowe firmy VID sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Hoża 19 57

Miejscowość – 00-521 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.22686
Długość geogr. – 21.019091

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS

MR MEDIA DUDEK sp.j.

Spółka MR MEDIA DUDEK sp.j. / siedziba Myszków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000436834
 • REGON – 243092117
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2012-10-19

Data ogłoszenia wpisu – 2012-10-25

Dane adresowe firmy MR MEDIA DUDEK sp.j.

Siedziba rejestrowa – Myszków

Ulica – Prymasa Wyszyńskiego 54

Miejscowość – 42-300 Myszków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.567705
Długość geogr. – 19.328309

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

PKD 2 – 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

PKD 3 – 59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

Dane wpisane do KRS

DALILA sp. z o.o.

Spółka DALILA sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000436937
 • REGON – 146351290
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-10-17

Data ogłoszenia wpisu – 2012-10-23

Dane adresowe firmy DALILA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Solec 81B A-51

Miejscowość – 00-382 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.236462
Długość geogr. – 21.032339

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD 3 – 43 Roboty budowlane specjalistyczne

Dane wpisane do KRS

BURNET INVESTMENTS sp. z o.o.

Spółka BURNET INVESTMENTS sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000436986
 • REGON – 146352533
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-10-22

Data ogłoszenia wpisu – 2012-10-25

Dane adresowe firmy BURNET INVESTMENTS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Owsiana 12

Miejscowość – 03-825 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.24988
Długość geogr. – 21.070601

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

PKD 3 – 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Dane wpisane do KRS

R. COMI, E.I. CHEŁKOWSKA – KAMIONKA, R. WOROBIEJ KANCELARIA PRAWNA sp.j.

Spółka R. COMI, E.I. CHEŁKOWSKA – KAMIONKA, R. WOROBIEJ KANCELARIA PRAWNA sp.j. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000435887
 • REGON – 146354928
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2012-10-19

Data ogłoszenia wpisu – 2012-10-25

Dane adresowe firmy R. COMI, E.I. CHEŁKOWSKA – KAMIONKA, R. WOROBIEJ KANCELARIA PRAWNA sp.j.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Koźmińska 1B 6

Miejscowość – 00-452 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.219059
Długość geogr. – 21.03693

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 69.10.Z Działalność prawnicza

PKD 2 –

PKD 3 –

Dane wpisane do KRS

Q-TRADE sp. z o.o.

Spółka Q-TRADE sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000435812
 • REGON – 146333553
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-10-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-10-16

Dane adresowe firmy Q-TRADE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Hoża 19 57

Miejscowość – 00-521 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.22686
Długość geogr. – 21.019091

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS